Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019 

Phạm Trọng Hợp 5/8/2019 9:40:09 AM
Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019
Quyết định xem file đính kèm
Danh sách SV được MGHP xem file đính kèm
Danh sách SV được Hỗ trợ chi phí học tập xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí HT HKII 19-20
+ QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020
+ Quyết định và DSSV đạt hỗ trợ chi phí học tập & MGHP HKI2018-2019
+ Thông báo V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017
+ QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV HKII 2011-2012
+ THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO HSSV THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH HKI NĂM HỌC 2014-2015
+ HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DIỆN CHÍNH SÁCH CỦA SV NĂM HỌC 2015-2016
+ Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017
+ Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỀ VIỆC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN HKI NĂM HỌC 2015-2016
+ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XÁC NHẬN ĐANG HỌC ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
+ QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN ĐƯỢC MGHP & HỖ TRỢ CPHT HKII NĂM HỌC 2015-2016
+ Quyết định và Danh sách SV được MGHP HKII 2016-2017
+ Quyết định và Danh sách SV đạt HTCPHT HKII 2016-2017
+ Quyết định và DSSV đạt MGHP và HTCPHT HKI năm học 2017-2018
+ Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018