TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


Ban tổ chức
Minimize

1.Đ/c Tống Văn Toản Trưởng PCTSV-Trưởng ban


2.Đ/c Trần Trọng Đạo  Q. Trưởng Khoa KHCT-P. Trưởng ban

3.Đ/c Lê Phương Chung - Ủy viên


4.Đ/c Đỗ Quốc Việt Chủ tịch - Ủy viên


5.Đ/c Lê Hoài Nam P.Giám đốc TTPVTH - Ủy viên
Thông báo cuộc thi
Minimize

Danh dách thí sinh đang học dự thi đã gửi bài cho Ban tổ chức
Minimize
 TitleDescriptionCategoryModified Date
"Viết về mái trường DH Nha Trang thân yêu" - Nguyễn Tiến DũngNguyễn Tiến Dũng - 53.DDTVăn xuôi9/23/2014
Những kỷ niệm trong tôi về mái trường ĐH Nha TrangNguyễn Duy Phước - 53.NTTSCảm xúc9/23/2014
Đời sinh viênNguyễn Văn Trường - 53.CNTP-1Thơ9/11/2014
Tự hào Trường taNguyễn Văn Trường - 53.CNTP-1Thơ9/9/2014
Bài viết: "Viết về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu" Trà Ngô Thùy DươngCảm xúc9/8/2014
Cảm nhận trong tôi về Trường Đại học Nha TrangThái Thị HuyềnCảm xúc9/8/2014
Tự hào là sinh viên NTUCao Thị Thúy ViVăn xuôi9/8/2014
Kỷ niệm về thầy côNguyễn Thị Minh TùyCảm tưởng9/11/2014
Đại học Nha Trang, bốn năm một chặng đường.Nguyễn Mạnh HùngCảm xúc9/9/2014
Viết về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu - Nguyễn Quang LộcNguyễn Quang LộcCảm xúc9/9/2014
2 năm ?Nguễn Thị Bích -54.NTTSCảm xúc9/9/2014
Ôi ! Trường tôi.Đỗ Thị Trinh-53.CNTP-2Thơ9/9/2014
Thư gửi BaĐỗ Thị Trinh-53CNTP-2Cảm xúc9/9/2014
Nha Trang University, nơi tôi bắt đầu những ước mơLê Thái Văn-55C.QTKD Cảm xúc9/9/2014
Danh sách cựu sinh viên gửi bài dự thi
Minimize
 TitleDescriptionCategoryModified Date
Cảm xúcVõ Thị Mỹ DungCảm xúc9/23/2014
Danh sách cán bộ viên chức gửi bài dự thi
Minimize
 TitleCategoryModified Date