SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HƯỞNG ỨNG THAM GIA


CUỘC THI THIẾT KẾ CHIẾN DỊCH GIẢM NHU CẦU SỪNG TÊ GIÁC TẠI VIỆT NAM
  
Nội dung cuội thi và bài tham gia
Trong đợt phát động cuộc thi "Giảm nhu cầu sử dụng sừng Tê Giác ở Việt Nam" Đoàn trường có 2 bài tham gia dự thi 89 01/04/2014 2:52:32 CH
Nói KHÔNG với sừng tê giác là bạn đang cứu cả một loài khỏi tuyệt!!! 898 18/02/2014 8:06:29 SA
 Đã từng có thời gian, tê giác sống rải rác trên các vùng đồng bằng của châu Phi với số lượng hàng nghìn cá thể. Giờ đây điều đáng buồn là, chúng từng được cứu thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng nhưng rồi lại một lần nữa bị đe dọa.
CUỘC THI THIẾT KẾ CHIẾN DỊCH GIẢM NHU CẦU SỪNG TÊ GIÁC TẠI VIỆT NAM 89 17/02/2014 3:44:38 CH
Công văn sỐ 17/CTVN-THGP 89 17/02/2014 3:33:00 CH
 v/v cuộc thi thiết kế chiến dịch giàm nhu cầu sừng tê giác tại Việt Nam