Thêm Nội Dung...
  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


 TitleCategoryDescription 
Chi hội 55C.CNMTCao đẳngViện Công nghệ sinh học và môi trườngDownload
Chi hội 55C.CNSHCao đẳngViện Công nghệ sinh học và môi trườngDownload
Chi hội 55C.CNXDCao đẳngKhoa Xây dựngDownload
Chi hội 55C.KTTMCao đẳngKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55C.QTDLCao đẳngKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55C.QTKD-1Cao đẳngKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55C.QTKD-2Cao đẳngKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55C.KT-1Cao đẳngKhoa Kế toán - Tài chínhDownload
Chi hội 55C.KT-2Cao đẳngKhoa Kế toán - Tài chínhDownload
Chi hội 55C.DDTCao đẳngKhoa Điện - Điện tửDownload
Chi hội 55C.CBTSCao đẳngKhoa Công nghệ Thực phẩmDownload
Chi hội 55C.CNTP-1Cao đẳngKhoa Công nghệ Thực phẩmDownload
Chi hội 55C.CNTP-2Cao đẳngKhoa Công nghệ Thực phẩmDownload
Chi hội 55C.CNTP-3Cao đẳngKhoa Công nghệ thực phẩmDownload
Chi hội 55C.CNTTCao đẳngKhoa Công nghệ thông tinDownload
Chi hội 55C.CNNLCao đẳngKhoa Cơ khíDownload
Chi hội 55.NTTS-2Đại họcViện Nuôi trồng Thủy sảnDownload
Chi hội 55.NTTS-1Đại họcViện Nuôi trồng thủy sảnDownload
Chi hội 55.NTTS-2Đại họcViện Nuôi trồng thủy sảnDownload
Chi hội 55.QLTSĐại họcViện Nuôi trồng thủy sảnDownload
Chi hội 55.QLTSĐại họcViện Nuôi trồng thủy sảnDownload
Chi hội 55.KHHHĐại họcViện KH & CN Khai thác TSDownload
Chi hội 55.CNMT-2Đại họcViện Công nghệ sinh học và môi trườngDownload
Chi hội 55.CNMT-1Đại họcViện Công nghệ sinh học và môi trườngDownload
Chi hội 55.CNSHĐại họcViện Công nghệ sinh học và môi trườngDownload
Chi hội 55.CNXDĐại họcKhoa Xây dựngDownload
Chi hội 55.NNA-3Đại họcKhoa Ngoại ngữDownload
Chi hội 55.CNOTĐại họcKhoa Kỹ thuật Giao thôngDownload
Chi hội 55.KTCKĐại họcKhoa Kỹ thuật Giao thôngDownload
Chi hội 55.KTTTĐại họcKhoa Kỹ thuật Giao thôngDownload
Chi hội 55.QTKD-1Đại họcKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55.QLNLĐại họcKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55.QTKD-1Đại họcKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55.QTDL-1Đại họcKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55.KTNNĐại họcKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55.KDTMĐại họcKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55.QTDL-2Đại họcKhoa Kinh tếDownload
Chi hội 55.KT-1Đại họcKhoa Kế toán - Tài chínhDownload
Chi hội 55.KT-2Đại họcKhoa Kế toán - Tài chínhDownload
Chi hội 55.TCNHĐại họcKhoa Kế toán - Tài chínhDownload
Chi hội 55.DDTĐại họcKhoa Điện - Điện tửDownload
Chi hội 55.DDTĐại họcKhoa Điện - Điện tửDownload
Chi hội 55.STHĐại họcKhoa Công nghệ Thực PhẩmDownload
Chi hội 55.CNHHĐại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmDownload
Chi hội 55.CNTP-2Đại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmDownload
Chi hội 55.CNTP-1Đại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmDownload
Chi hội 55.CBTSĐại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmDownload
Chi hội 55.CNTT-2Đại họcKhoa Công nghệ thông tinDownload
Chi hội 55.TTQLĐại họcKhoa Công nghệ thong tinDownload
Chi hội 55.CNTT-1Đại họcKhoa Công nghệ thong tinDownload
Chi hội 55.CDTĐại họcKhoa Cơ khíDownload
Chi hội 55.CTMĐại họcKhoa Cơ khíDownload
Chi hội 55.CNNLĐại họcKhoa Cơ khíDownload
Chi hội 55T.KTTrung cấpKhoa Kế toán - Tài chínhDownload
Chi hội 55T.MMTTrung cấpKhoa Công nghệ thông tinDownload
Chi hội 55T.CNTPTrung CấpKhoa Công nghệ thực phẩmDownload