Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017 990 23/11/2016 2:45:24 CH
 Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017
Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017 990 23/11/2016 2:41:29 CH
 Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017
Quyết định và danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội 990 23/11/2016 2:35:02 CH
 Quyết định và danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội
Quyết định và Danh sách SV đạt HBKKHT HKII năm học 2015-2016 990 23/11/2016 2:20:43 CH
 Quyết định và Danh sách SV đạt HBKKHT KHII năm học 2015-2016
Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 990 06/10/2016 10:53:52 SA
 Thông tư này Quy định chính sách về Giáo dục đối với người khuyết tật
Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC 990 06/10/2016 10:48:26 SA
 Thông tư này hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập
QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập 990 06/10/2016 10:40:52 SA
 Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 990 05/10/2016 10:13:23 SA
 Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
Thông báo V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017 990 05/10/2016 10:11:27 SA
 Sinh viên cần đọc kỹ thông báo để thực hiện đung.
QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN ĐƯỢC MGHP & HỖ TRỢ CPHT HKII NĂM HỌC 2015-2016 990 31/05/2016 3:17:17 CH
Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 25 tin)