Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí HT HKII 19-20 Trần Thị Thùy Dương 7/28/2020 8:44:35 AM
QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020 Phạm Trọng Hợp 11/26/2019 4:44:12 PM
 QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020
Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019 Phạm Trọng Hợp 5/8/2019 9:40:09 AM
 Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019
Quyết định và DSSV đạt hỗ trợ chi phí học tập & MGHP HKI2018-2019 Phạm Trọng Hợp 12/12/2018 10:58:09 AM
 Quyết định và DSSV đạt hỗ trợ chi phí học tập & MGHP HKI2018-2019
Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018 Phạm Trọng Hợp 6/12/2018 9:26:12 AM
 Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018
Quyết định và DSSV đạt MGHP và HTCPHT HKI năm học 2017-2018 Phạm Trọng Hợp 11/27/2017 1:04:05 AM
Quyết định và Danh sách SV đạt HTCPHT HKII 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 5/3/2017 11:14:47 AM
Quyết định và Danh sách SV được MGHP HKII 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 5/3/2017 11:11:51 AM
Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 11/23/2016 2:45:24 PM
 Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017
Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 11/23/2016 2:41:29 PM
 Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 17 tin)