QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020 Phạm Trọng Hợp 11/26/2019 4:44:12 PM
 QĐ và DS MGHP và HTCPHT HKI năm học 2019-2020
Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019 Phạm Trọng Hợp 5/8/2019 9:40:09 AM
 Quyết định và DSSV được MGHP và HTCPHT HKII2018-2019
Quyết định và DSSV đạt hỗ trợ chi phí học tập & MGHP HKI2018-2019 Phạm Trọng Hợp 12/12/2018 10:58:09 AM
 Quyết định và DSSV đạt hỗ trợ chi phí học tập & MGHP HKI2018-2019
Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018 Phạm Trọng Hợp 6/12/2018 9:26:12 AM
 Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018
Quyết định và DSSV đạt MGHP và HTCPHT HKI năm học 2017-2018 Phạm Trọng Hợp 11/27/2017 1:04:05 AM
Quyết định và Danh sách SV đạt HTCPHT HKII 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 5/3/2017 11:14:47 AM
Quyết định và Danh sách SV được MGHP HKII 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 5/3/2017 11:11:51 AM
Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 11/23/2016 2:45:24 PM
 Quyết định và Danh sách SV được HTCPHT HKI năm học 2016-2017
Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 11/23/2016 2:41:29 PM
 Quyết định và Danh sách SV được Miễn giảm học phí HKI năm học 2016-2017
Thông báo V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 10/5/2016 10:11:27 AM
 Sinh viên cần đọc kỹ thông báo để thực hiện đung.

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 16 tin)