Quyết định số 829 QĐ/ĐHNT, ngày 10/7/2013 v/v Điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014  

Le Hoai Nam 12/30/2013 2:39:57 PM
Điều chỉnh mức thu học phí các loại hình đào tạo của trường Đại học Nha Trang áp dung từ học kỳ I năm học 2013-2014


Các tin cùng thể loại
+ Văn bản của Chính phủ
+ Quy định mới về mức thu học phí các cấp học năm học 2010-2011 đến 2014-2015
+ Quyết đinh:568 /ĐHNT ngày 6/6/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang