PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tống văn Toản
 Phạm Trọng Hợp
Nguyễn Ngọc Đoan
Vũ Thị Yến
Nguyễn Công Ngọc

Ngô Ngọc Anh
Nguyễn Thị Huệ

Khen thưởng
Đóng
 TitleDescriptionCategory
QD số: 878/QĐ-ĐHNT, 29/9/2015v/v khen thưởng HSSV năm học 2014-20152014-2015
Quyết định 817/QĐ-ĐHNT ngày 26/9/2016Quyết định này Phó Hiệu trưởng Quách Hoài Nam đã ký2015-2016
Quyết định 825/QĐ-ĐHNT ngày 27/9/201604 sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất được Nhà trường khen thưởng2016
Danh sách khen thưởng năm học 2015-2016Danh sách này kèm theo QĐ số 817/QĐ-ĐHNT ngày 26/9/2016 do Phó Hiệu trưởng Quách Hoài Nam ddax kys2015-2016
QĐ số: 1187/QĐ-ĐHNT, 25 / 9 / 2013V/v khen thưởng học sinh, sinh viên năm học 2013-20142012-2013
QĐ số: 688/QĐ-ĐHNT, 15/7/2014Vv khen thưởng học sinh, sinh viên tốt nghiệp khóa học 2011-20142013-2014
Thông báo cảnh báo kết quả học tập
Đóng
 TitleDescriptionCategory
TB số:215 /ĐHNT,10 / 4 / 2014cảnh báo kết quả học tập của sinh viên Học kỳ I năm học 2013 - 20142013-2014
TB số:47 TB/ĐHNT, 3 / 9 / 2013Cảnh báo kết quả học tập sinh viên học kỳ II năm học 2012-20132012-2013
Quyết định Kỷ luật
Đóng
 TitleDescriptionCategory
QĐ số:371/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Đỗ Xuân An2013-2014
QĐ số:370/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Hoàng Thị Gái2013-2014
QĐ số:369/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Phạm Thông2013-2014
QĐ số:368/QĐ-ĐHNT,16/4/2014Kỷ luật Đình chỉ 1 năm đối với sinh viên Lê Đức Tỵ2013-2014
QĐ số:307/QQĐ-ĐHNT, 7/ 4/ 2014 xóa tên đối với học sinh, sinh viên bỏ học không có lý do2013-2014
QĐ số:306/QĐ-ĐHNT, 7/4 /2014 Buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo2013-2014
QĐ số:1259/QĐ-ĐHNT,30 / 9/ 2013 buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo2012-2013
QĐ số :1260/QĐ-ĐHNT, 30/9/2013xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo.2012-2013
QĐ số : 1258/QĐ-ĐHNT, 30 / 9 / 2013xóa tên đối với học sinh, sinh viên bỏ học không có lý do2012-2013