Báo cáo CTSV tháng 11/2018 990 07/12/2018 9:47:34 SA
 Báo cáo CTSV tháng 11/2018
Báo cáo CTSV tháng 11/2018 990 07/12/2018 9:44:21 SA
 Báo cáo CTSV tháng 11/2018
Báo cáo CTSV tháng 10/2018 990 31/10/2018 8:53:26 SA
Thông báo đối thoại SV năm 2018 990 31/10/2018 8:03:03 SA
 Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, cụ thể như sau: 1. Giúp SV hiểu rõ những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần tích cực góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường. 2. Giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của SV, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của SV.
Thông báo đối thoại sinh viên năm 2018 990 31/10/2018 7:46:12 SA
 Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Nhà trường, Hiệu trưởng thông báo tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, cụ thể như sau: 1. Giúp SV hiểu rõ những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách và định hướng nghề nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần tích cực góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường. 2. Giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của SV, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của SV.
Báo cáo CTSV tháng 9/2018 990 27/09/2018 3:37:31 CH
Báo cáo CTSV tháng 9/2018 990 27/09/2018 3:31:52 CH
Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam 990 13/08/2018 3:46:35 CH
 Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Báo cáo CTSV tháng 05/2018 990 29/05/2018 7:45:31 SA
 Báo cáo CTSV tháng 05/2018
Báo cáo CTSV tháng 4/2018 990 09/05/2018 3:12:15 CH
 Báo cáo CTSV tháng 4/2018
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 100 tin)