HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

Phạm Trọng Hợp 10/5/2016 10:52:37 AM
Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
Nội dung chi tiết xem link: https://drive.google.com/open?id=0B3fc7_E0g738SU96Rk9qckowdzRBem1mbjIxZDVHMl9qNGtB

Các tin cùng thể loại
+ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDDTBXH, ngày 30 tháng 05 năm 2014
+ Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên
+ Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
+ Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC