HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC  

Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 11:09:03 AM
Thông tư này hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDDTBXH, ngày 30 tháng 05 năm 2014
+ Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên
+ THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
+ Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC