HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy chế công tác sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành  

Phạm Trọng Hợp 10/5/2016 10:59:17 AM
Quy chế này quy định về Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm: nhiệm vụ và quyền của sinh viên, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức...
Nội dung chi tiết xem link:https://drive.google.com/open?id=0B3fc7_E0g738Z29wWGJscEpSMWtKZVRKQWlGQVY1LUlINWlz

Các tin cùng thể loại
+ Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo
+ Báo cáo tín dụng HSSV
+ Thực hiện chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013
+ Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014