HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành 

Phạm Trọng Hợp 12/28/2015 10:24:00 AM
Quy chế CTSV nhằm mục đích cho sinh viên nắm được đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường.
Nội dung xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Quy định Văn hóa học đường
+ Quy chế đánh giá rèn luyện
+ Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017
+ QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ