HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ 

Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 11:16:46 AM
Quy chế này Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ bao gồm: Tổ chức đào tạo, Kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Quy định Văn hóa học đường
+ Quy chế đánh giá rèn luyện
+ Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017
+ Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành