HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy chế đánh giá rèn luyện 

Phạm Trọng Hợp 3/16/2018 10:20:42 AM
Quy chế này được áp dụng từ năm học 2015-2016
Nội dung quy chế xem tại đây

Các tin cùng thể loại
+ Quy định Văn hóa học đường
+ Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017
+ Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành
+ QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ