HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy định Văn hóa học đường 

Phạm Trọng Hợp 4/12/2018 10:11:17 AM
Quy định này được áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Quy chế đánh giá rèn luyện
+ Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017
+ Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành
+ QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ