Tin tức sự kiện
Minimize
Mong nhà trường trang bị đầy đủ hơn bộ loa, mic cho các giảng đường có máy chiếu Phạm Trọng Hợp 4/29/2016 2:49:25 PM
 56.QTKD-2
Nhà trường cần xem lại các nội dung trong bảng đánh giá rèn luyện sinh viên để có những đánh giá chính xác và phù hợp cho sinh viên. Phạm Trọng Hợp 4/20/2016 11:16:02 AM
Nên cố định lịch học và danh sách các lớp học phần trước khi đưa lên mạng để sinh viên đăng kí. Phạm Trọng Hợp 4/20/2016 11:12:33 AM
 Nên cố định lịch học và danh sách các lớp học phần trước khi đưa lên mạng để sinh viên đăng kí.
Thi đầu vào tiếng Anh đạt chuẩn A2 hoặc B1 thì có được miễn học tiếng Anh không? Phạm Trọng Hợp 4/20/2016 10:59:50 AM
Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2. Le Hoai Nam 2/24/2014 1:44:15 PM
Đề nghị nên thành lập đội tình nguyện của khoa Le Hoai Nam 1/20/2014 3:23:02 PM
 Chi hội 52NTTS
Thiếu nơi sinh hoạt cho Đoàn? Le Hoai Nam 1/20/2014 3:16:10 PM
 Chi hội 53.CNTP-2
Về lĩnh vực đào tạo: 1 tín chỉ thực hành thành 3 tín chỉ thì em phải đăng kí như thế nào? Le Hoai Nam 1/9/2014 4:50:48 PM
 Chi hội-53CNMT-1
Thư viện + Giảng đường không có Wifi phục vụ cho công tác dạy và học? Le Hoai Nam 12/26/2013 4:04:34 PM
 Chi hội: 53TC1
Tại sao đăng nhập Internet ở thư viện bắt đóng phí đăng kí ? Le Hoai Nam 12/26/2013 3:59:01 PM
 ý kiến của Chi hội 54CNXD-1

Trang:1 - 2 - 3« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 21 tin)