Tin tức sự kiện
Minimize
Nghỉ ốm, hoãn thi/trùng lịch thi, nghỉ tạm thời ? 

Le Hoai Nam 11/27/2013 10:42:53 AM

Trả lời:

   a. Nghỉ ốm,
hoãn thi/trùng lịch thi

* Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học, phải viết đơn xin phép gửi các giảng viên giảng dạy học phần trong vòng 01 tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận của y tế trường, hoặc y tế xã, phường trở lên.

* Sinh viên xin nghỉ ốm trong đợt thi kết thúc học phần, phải viết đơn xin phép gửi Trưởng phòng Đào tạo trong vòng 01 tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận của y tế trường, hoặc y tế xã, phường trở lên (Phụ lục 2. Mẫu Đơn hoãn thi).

* Sinh viên đăng ký học lại và học vượt trùng lịch thi được làm đơn hoãn thi (Phụ lục 2) và được Trưởng phòng đào tạo cho phép.

b. Nghỉ tạm thời

* Sinh viên được quyền viết đơn (Phụ lục 3. Mẫu đơn Xin nghỉ học tạm thời) gửi Hiệu trưởng (qua Phòng Công tác sinh viên) xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

1. Được điều động vào lực lượng vũ trang;

2. Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của y tế trường, y tế xã, phường trở lên;

3. Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế 197 và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định.

* Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn (Phụ lục 4. Mẫu đơn Xin học trở lại) gửi Hiệu trưởng (qua Phòng Công tác sinh viên) ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Các tin cùng thể loại
+ CVHT chưa đến gặp lớp nên nhiều sinh viên cần tư vấn mà không biết làm sao?
+ Cảnh báo kết quả học tập là gì?
+ Thời gian và phương thức nộp học phí?
+ Cách kiểm tra tiền học phí?
+ Mức học phí được quy định thế nào?
+ Tạo điều kiện và giúp đỡ để các em sinh viên đi thực tập tại Trại Ninh Phụng (Lớp 52NTTS)?
+ Đề nghị bổ sung thiết bị thực hành, thực tập cho các phòng thí nghiệm khoa Điện – Điện tử
+ Môn học cơ sở được học song song với môn chuyên môn gây khó khăn trong học tập cho sinh viên: (môn ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm được học cùng với hóa sinh học thực phẩm và vi sinh thực phẩm).
+ Tại sao đăng nhập Internet ở thư viện bắt đóng phí đăng kí ?
+ Thư viện + Giảng đường không có Wifi phục vụ cho công tác dạy và học?
+ Về lĩnh vực đào tạo: 1 tín chỉ thực hành thành 3 tín chỉ thì em phải đăng kí như thế nào?
+ Thiếu nơi sinh hoạt cho Đoàn?
+ Đề nghị nên thành lập đội tình nguyện của khoa
+ Những ý kiến đóng góp xây dựng phát triển Nhà trường
+ Việc làm thẻ đoàn, sổ đoàn đăng kí 1 năm rồi mà chưa thực hiện.
+ Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.
+ Thi đầu vào tiếng Anh đạt chuẩn A2 hoặc B1 thì có được miễn học tiếng Anh không?
+ Nhà trường cần xem lại các nội dung trong bảng đánh giá rèn luyện sinh viên để có những đánh giá chính xác và phù hợp cho sinh viên.
+ Nên cố định lịch học và danh sách các lớp học phần trước khi đưa lên mạng để sinh viên đăng kí.
+ Mong nhà trường trang bị đầy đủ hơn bộ loa, mic cho các giảng đường có máy chiếu