Tin tức sự kiện
Minimize
Những ý kiến đóng góp xây dựng phát triển Nhà trường 

Le Hoai Nam 12/19/2013 4:41:37 PM
- SV đề nghị: Việc nhà trường tổ chức phiếu lấy ý kiến đánh giá giảng viên giảng dạy các môn học, nên lấy vào các giờ học khác giờ của giảng viên được đánh giá để việc đánh giá của sinh viên được khách quan, trung thực hơn.

Trả lời của Phòng ĐBCL&TT

Phòng ĐBCL&TT cử cán bộ lấy ý kiến sinh viên về giảng dạy học phần bằng phiếu thu thập thông tin dạy và học vào giờ đang giảng của giảng viên được đánh giá là không thể khác hơn được vì nếu lấy ý kiến vào giờ giảng học phần khác thì sẽ không đúng thành phần SV tham gia học của học phần muốn lấy ý kiến.

Khi lấy ý kiến không có sự hiện diện của giảng viên đang lên lớp nên giảng viên không đọc được các nội dung SV tô/ghi trong phiếu. Mặt khác, kết quả tổng hợp trong phiếu thu thập thông tin dạy và học chỉ được công bố đến giảng viên vào thời gian đầu học kỳ tiếp theo, sau khi học phần lấy ý kiến đã thi xong và đã công bố điểm học phần (điều này có cho SV biết khi tiến hành lấy phiếu).


Các tin cùng thể loại
+ CVHT chưa đến gặp lớp nên nhiều sinh viên cần tư vấn mà không biết làm sao?
+ Cảnh báo kết quả học tập là gì?
+ Thời gian và phương thức nộp học phí?
+ Cách kiểm tra tiền học phí?
+ Nghỉ ốm, hoãn thi/trùng lịch thi, nghỉ tạm thời ?
+ Mức học phí được quy định thế nào?
+ Tạo điều kiện và giúp đỡ để các em sinh viên đi thực tập tại Trại Ninh Phụng (Lớp 52NTTS)?
+ Đề nghị bổ sung thiết bị thực hành, thực tập cho các phòng thí nghiệm khoa Điện – Điện tử
+ Môn học cơ sở được học song song với môn chuyên môn gây khó khăn trong học tập cho sinh viên: (môn ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm được học cùng với hóa sinh học thực phẩm và vi sinh thực phẩm).
+ Tại sao đăng nhập Internet ở thư viện bắt đóng phí đăng kí ?
+ Thư viện + Giảng đường không có Wifi phục vụ cho công tác dạy và học?
+ Về lĩnh vực đào tạo: 1 tín chỉ thực hành thành 3 tín chỉ thì em phải đăng kí như thế nào?
+ Thiếu nơi sinh hoạt cho Đoàn?
+ Đề nghị nên thành lập đội tình nguyện của khoa
+ Việc làm thẻ đoàn, sổ đoàn đăng kí 1 năm rồi mà chưa thực hiện.
+ Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.
+ Thi đầu vào tiếng Anh đạt chuẩn A2 hoặc B1 thì có được miễn học tiếng Anh không?
+ Nhà trường cần xem lại các nội dung trong bảng đánh giá rèn luyện sinh viên để có những đánh giá chính xác và phù hợp cho sinh viên.
+ Nên cố định lịch học và danh sách các lớp học phần trước khi đưa lên mạng để sinh viên đăng kí.
+ Mong nhà trường trang bị đầy đủ hơn bộ loa, mic cho các giảng đường có máy chiếu