Tin tức sự kiện
Minimize
Các văn bản đang được áp dụng trong công tác học sinh, sinh viên. 

Le Hoai Nam 1/3/2012 4:53:56 PM

Các văn bản đang được áp dụng trong công tác học sinh, sinh viên.

I. CÁC VĂN BẢN CẤP TRÊN.

1. Quyết định của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên.

2. Quy chế học sinh, sinh viên.

3. Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện

4. Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

 II. CÁC VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG.

III. CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC.

1. Quy trình quản lý học sinh, sinh viên nội trú

2. Quy trình sắp xếp bố trí học sinh, sinh viên vào ở nội trú

3. Quy trình khen thưởng học sinh, sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt.

4. Quy trình xử lý kỷ luật .

5. Quy trình xét chuyển khoa, chuyển trường, nghỉ học có thời hạn và nghỉ học.

6. Quy trình xét buộc thôi học học sinh, sinh viên không đủ điều kiện đào tạo.

7. Quy trình xét tiếp nhận và thu nhận học sinh, sinh viên trở lại học tập.

8. Quy trình xét chọn học bổng ngoài trường.

9. Quy trình làm thẻ sinh viên tích hợp.

10. Quy trình quản lý tài sản kí túc xá

11.Quy trình quản lý điện nước trong khu nội trú


Các tin cùng thể loại
+ Báo cáo công tác SV tháng 10/2020
+ Báo cáo CTSV tháng 12/2017
+ TỔNG HỢP BÁO CÁO CTSV THÁNG 3+4+5+6/2020
+ Báo cáo CTSV Tháng 11/2019
+ Báo cáo CTSV tháng 9/2018
+ Báo cáo CTSV tháng 4/2019
+ Báo cáo CTSV tháng 02&3/2019
+ Báo cáo công tác sinh viên tháng 9/2019.
+ Báo cáo CTSV tháng 05/2018
+ Báo cáo CTSV thangs 10/2019
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 9/2020
+ Báo cáo CTSV tháng 10/2018
+ Báo cáo công tác sinh viên tháng 12/2019
+ Báo cáo CTSV thangs 10/2019
+ Báo cáo CTSV tháng 05/2019
+ Báo cáo CTSV tháng 11/2018
+ TỔNG HỢP BÁO CÁO THÁNG NĂM HỌC 2011-2012
+ Tổng hợp công tác sinh viên tháng 3 năm học 2013-2014
+ TỔNG HỢP CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2013-2014
+ TỔNG HỢP CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 4/2014
+ Tổng hợp công tác tháng 5/2014
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 10/2015
+ Báo cáo CTSV tháng 4/2018
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 11/2015
+ Báo cáo CTSV tháng 02&3/2018
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 12/2015
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 01&02
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 4/2016
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 3/2016
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 9/2016
+ Báo cáo CTSV tháng 9/2017
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 10/2017
+ Báo Cáo CTSV tháng 11/2017
+ Báo cáo công tác sinh viên tháng 01/2018