Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


  
Tin tức sự kiện
Minimize
Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2013-2014 

Le Hoai Nam 2/18/2014 2:53:20 PM

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo đã xây dựng xong Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2013-2014, Sinh viên xem kế hoạch tổ chức đào tạo trên trang web http://ntu.edu.vn/pdaotao/ để đăng ký học phần.

Thời gian đăng ký:

Đợt 1 (cho sinh viên cao đẳng và đại học tự đăng ký theo kế hoạch học tập):

          Đăng ký qua mạng:                                        10/12/2013 ÷ 28/12/2013

          Điều chỉnh sai sót tại phòng Đào tạo:            30/12/2013 ÷ 11/01/2014

Đợt 2 (cho sinh viên điều chỉnh, đăng ký học lại)

Đăng ký qua mạng:                                        10/2/2014 ÷ 22/2/2014

         Điều chỉnh sai sót tại phòng Đào tạo:             03/3/2014 ÷ 07/3/2014

Ghi chú:

1. Sinh viên phải tham khảo ý kiến của cố vấn học tập, xem chương trình đào tạo của ngành học để biết học phần phải học, kế hoạch đào tạothời khóa biểu các lớp học phần (trên trang web của Phòng Đào tạo) trước khi đăng ký.

2. Sinh viên phải xem Quy trình đăng ký học phần trong sổ tay sinh viên 2013 để thực hiện theo đúng hướng dẫn.

3. Những sinh viên chưa có mật khẩu, hoặc không đăng nhập được vào hệ thống do bị sai hay bị khóa tài khoản.

- Kích hoạt tài khoản tại website www.ntu.edu.vn        Sinh viên         Sinh viên quên mật khẩu

          - Sinh viên phải đổi mật khẩu để sử dụng trong suốt quá trình học tập của mình.

5. Sinh viên được phép đăng ký học phần cùng tên của ngành đào tạo khác nếu có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn; tuyệt đối không được đăng ký học phần được tổ chức đào tạo cho bậc thấp hơn.

6. Số lượng tối đa cho một nhóm lớp học phần là 85, vượt quá số lượng này sinh viên phải đăng ký qua nhóm lớp khác.

7. Cách phân biệt các học phần đại học, cao đẳng và trung cấp

- Mã học phần của các khóa 52, 53: hai ký tự đầu của bậc đại học là 75 và 85; cao đẳng là 76.

- Ký tự thứ trong mã học phần của khóa 54, 55 đối với bậc đại học là 3, đối với bậc cao đẳng là 2.

- Mã của bậc trung cấp 2 ký tự đầu là TH.

8. Sinh viên liên hệ điều chỉnh đăng ký học phần trực tiếp tại phòng Đào tạo yêu cầu gặp trực tiếp các cô: Hương, Hạnh, Hảo và Dung.

                                                                                                                                          Phòng Đào tạo


Các tin cùng thể loại
+ Thông báo đối thoại SV năm 2018
+ Quyết định: v/v buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo
+ Thông tin sinh viên cần biết
+ Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên
+ Về việc ký giấy tờ xác nhận các loại chính sách, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên.
+ 7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM
+ Trong tháng 9/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật
+ Kỷ luật sinh viên đinh chỉ 1 năm
+ Quyết định: v/v xoá tên học sinh, sinh viên bỏ học không có lý do
+ Trong tháng 11/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật
+ Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012
+ Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo
+ Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên tháng 1-2013
+ Sinh Viên Việt Nam 6: Phẩm chất của Sinh Viên hiện đại
+ Quyêt định:V/v xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012
+ Quyết định cho nghỉ học có thời hạn
+ Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi năm 2013
+ Quy định tính giờ vật chất cho CBGD
+ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY QUỐC PHÒNG AN NINH
+ Mẫu Phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện hs,sv học kỳ I năm học 2013-2014
+ Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
+ Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
+ Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ