Thông báo V/V Cấp lại thẻ Sinh viên
11/11/2016 3:27:47 CH

Thân gửi: Ban cán sự các lớp K55,56,57,58 
Thực hiện việc triển khai làm lại thẻ sinh viên (thẻ nhựa) tích hợp thẻ thư viện cho sinh viên các khóa 55,56,57 vì trường hợp bị thất lạc hoặc chưa có thẻ.
Nay PCTSV thông báo đến ban cán sự lớp thông báo các bạn trong lớp thời gian làm lại thẻ như sau:
Ngày thứ 3 hàng tuần các bạn có nhu cầu làm thẻ sv lên PCTSV để chụp hình và đăng ký làm thẻ. Nhớ mang theo CNMD hoặc bằng lái xe để kiểm tra đối chiếu
Ngày thứ 6 hàng tuần các bạn nhận lại lại thẻ SV tại PCTSV