Quyết định và Danh sách chính thức Sinh viên được khen thưởng năm học 2016-2017
20/09/2017 4:49:09 CH

File Quyết định và danh sách đính kèm
Đề nghị lớp trưởng chuyển đến toàn thể các bạn trong lớp để biết
Các bạn có tên trong danh sách trên nhận tiền tại Phòng tài chính bắt đầu từ 7h30 ngày 28/09/2017.
Khi đi nhận tiên nhớ đem theo thẻ sinh viên.
Toàn thể Sinh viên đạt Giỏi, xuất sắc cả năm sẽ tham dự ngày khai giảng 02/10/2017 tại nhà thi đấu vào lúc 6h30.
Trân trọng!