Thông báo Danh sách dự kiến khen thưởng khóa học K57(ĐH) và K58(CĐ)
8/14/2019 10:01:21 AM

- Danh sách: Xem file đính kèm
- Mọi thắc mắc sinh viên lên Phòng CTCTSV (gặp thầy Hợp) để được giải quyết.
- Thời gian phản hồi đến trước 17h00 ngày 19/8/2019. Sau thời gian trên mọi thắc mắc không được giải quyết.
Trân trọng!