ThongBao
Đóng

Thông báo họp Ban Chấp Hành Hội CCB Trường
06/12/2012 10:35:46 SA

Kính gửi: Các đồng chí trong BCH
              Các đồng chí Chi Hội Trưởng

Để thực hiện kế hoạch công tác tháng 12/2012 và triển khai một số nội dung quan trọng nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN, BCH Hội Cựu CB Trường kính mời các đồng chí trong Ban chấp hành, chi Hội trưởng tới dự cuộc họp:
Thời gian: 14h00 ngày 06/12/2012
Địa điểm: Phòng truyền thống Nhà Trường
Rất mong các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.
BCH Hội CCB Trường trân trọng thông báo.