ThongBao
Đóng

Thông báo về tổ chức báo cáo thời sự cho học sinh - sinh viên
07/12/2012 4:16:01 CH

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường,  Hội cựu Chiến binh phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Đoàn TN, HSV trường,  tổ chức buổi  báo cáo tuyên truyền nhân Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “ Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” cho học sinh sinh viên Nhà Trường

Thời gian: 19 h00, ngày 13/12/2012 ( thứ 5).

Địa điểm : Tại Hội trường Số 3.

Ban chấp Hành Hội CCB Nhà trường đề nghị các đồng chí đã được phân công tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Ban Chấp Hành Hội CCB Trường Trân trọng thông báo.