ThongBao
Đóng

Thông báo họp BCH Hội CCB Trường
08/01/2013 10:18:07 SA

Để tổng kết công tác tháng 12 và triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng 1 và 2 năm 2013. Hội CCB Trường kinh mời các đồng chí trong BCH tham dự cuộc họp:
Thành phần: Toàn thể BCH Hội và các Chi Hội Trưởng
Thời gian: 14h30 ngày 08 tháng 01 năm 2013
Địa điểm: Phòng truyền thống Nhà Trường

Hội CCB Trường trân trọng thông báo!