ThongBao
Đóng

Thông báo kiểm tra Hoạt động của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa
05/11/2013 3:05:56 CH

Thực hiện thông báo của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra công tác Hội đối với Hội CCB Trường Đại học Nha Trang năm 2013. BCH Hội CCB Trường trân trọng thông báo đến toàn thể các đồng chí trong BCH đúng 8h ngày 06/11/2013 có mặt tại phòng truyền thống Nhà Trường để làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa.
BCH Hội CCB Trường trân trọng thông báo