ThongBao
Đóng

Thông báo chuẩn bị đội văn Nghệ của Hội CCB Nhà Trường nhân kỷ niệm 70 thành lập QĐND và 25 năm thành lập Hội CCB Việt Nam
30/11/2014 11:18:59 CH

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam anh hùng và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, BCH Hội thông báo tới các chi hội trực thuộc chuẩn bị mỗi chi Hội 2 đồng chí để chuẩn bị luyện tập.
Đề nghị các chi hội Trưởng liên hệ với đồng chí Trần Ngọc Nhuần để biết bài bát và thời gian luyện tập cụ thể.
BCH Hội CCB Trường trân trọng thông báo.