TinBai
Đóng
Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 ccbdhnt 15/09/2017 8:46:18 SA
 Đại hội Hội CCB Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã xác định các nhiệm vụ trong tâm của Hội, với các nội dung cụ thể
Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 ccbdhnt 07/01/2013 3:07:09 CH
 Báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội Hội CCB Nhà Trường
Hội viên cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Nhà trường ccbdhnt 04/01/2013 4:38:25 CH
 Tham luận trình bày tại Đại hội Hội CCB Trường Đại học Nha Trang năm 2012 (Đ/c Phạm Hồng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Nha Trang)
Hội viên Cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tích cực tham gia các hoạt động để phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Nhà Trường trong năm học 2012 - 2013 ccbdhnt 11/12/2012 12:30:50 CH
 Tham luận trình bày tại Hội nghị viên chức Nhà Trường năm 2012 (Đ/c Trần Trọng Tải, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Nha Trang)
Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017: Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tổ chức và vận động Cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ ccbdhnt 11/12/2012 9:21:40 SA
 Tham luận trình bày tại Đại hội CCB Nhà Trường nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Đ/c Trần Văn Thuần Chi hội trưởng Chi hội 4 – Hội CCB Trường Đại học Nha Trang)