TinBai
Đóng
Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 

ccbdhnt 15/09/2017 8:46:18 SA
Đại hội Hội CCB Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã xác định các nhiệm vụ trong tâm của Hội, với các nội dung cụ thể

Công tác Hội trong nhiệm kỳ (2017-2022) diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, những thuận lợi và khó khăn luôn đan xen. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội, Đại hội đề ra các chỉ tiêu sau:

1- Nâng cao bàn lĩnh chính trị, ý chí, trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa.

2- Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020); Nghị quyết Hội cựu chiến binh trường lần thư  III (NK 2017-2022); Nghị quyết TW hội, Tỉnh hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022). Trọng tâm, thực hiện NQTW4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chổng “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.

3- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng ủy thực hiện được 30 buổi báo cáo thời sự cho CBVC, HSSV về an ninh chính trị và trật tự an toàn nhà trường, trong nước và khu vực (dự kiến khoảng 30.000 lượt người tham gia), trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ Đảng, Chế độ XHCN.

4- Bám sát  tiêu chí do Tỉnh Hội đề ra để xây dựng chương trình kế hoạch công tác  Hội trong 5 năm. Phấn đấu đạt 100 % hội viên gương mẫu, không có hội viên nghèo, 100% Chi hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Hội đạt TSVM xuất sắc 5 năm liên tục, tổ chức được 3-5 chuyến tham quan về nguồn.

5- Hàng năm phải xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội, chi hội và từng hội viên. Phấn đấu 100% hội viên có đề xuất với Nhà Trường các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; 90% hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trên 3% Hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua

6- Xây dựng và tổ chức các đội văn nghệ, TDTT tham gia hội diễn và thi đấu tại tỉnh Hội đạt kết quả cao.

7- Phối hợp với bảo vệ, Tự vệ, Quản lí KTX tham gia công tác tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày lễ tết hàng năm: 30/1 và 1/5; ngày 2/9; đêm Noel; Tết Dương lịch; kiểm tra ăn ở của sinh viên nội trú… 


Các tin cùng thể loại
+ Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017: Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tổ chức và vận động Cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ
+ Hội viên Cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tích cực tham gia các hoạt động để phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Nhà Trường trong năm học 2012 - 2013
+ Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017
+ Hội viên cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Nhà trường