TinBai
Đóng
Phản hồi đóng góp ý kiến xây dựng của Hội viên ccbdhnt 06/01/2013 10:14:00 SA
Đóng góp ý kiến của Hội viên ccbdhnt 04/01/2013 4:47:01 CH
 CCB Vũ Duy Đô - Tôi có ý kiến để BCH Hội xem xét, nếu thực hiện được thì cần triển khai chuẩn bị: Trong dịp đón tết cổ truyền BCH Hội có thể tổ chức thăm hỏi gia đình cựu binh đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ...Dịp 26/3 có thể tổ chức giao lưu giữa Hội Cựu chiến binh với Đoàn Thanh niên. Trong đó cần chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ và kể chuyện chiến đấu của các cựu binh, tránh diễn văn, tham luận nói những điều trên sách báo.
Phản hồi đóng góp ý kiến xây dựng của Hội viên ccbdhnt 29/12/2012 1:15:19 CH
 BBT Website của Hội xin trân trọng cám ơn những ý kiến đóng góp của đồng chí Vũ Duy Đô. Do từ 22-27/12 hệ thống đường truyền của Trường xảy ra sự cố nên tin bài về ngày lễ chưa thể đưa lên để đông đảo Hội viên được biết. BBT website của Hội đã thực hiện ngay khi đường truyền cho phép. Một lần nữa xin cám ơn ý kiến đóng góp của đồng chí và mong rằng ngày càng có nhiều đóng góp hơn cho quá trình phát triển website của Hội. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin gửi về địa chỉ Email: ccb@ntu.edu.vn
Đóng góp ý kiến của Hội viên ccbdhnt 27/12/2012 10:35:05 CH
 Cựu chiến binh: Vũ Duy Đô - Tôi nghĩ trên trang mạng của hội cựu chiến binh, trong mục hình ảnh và hoạt động cần có hình ảnh và thông tin về buổi lễ ngày 21/12 vừa qua. Nếu có danh sách điểm danh những cựu chiến binh tham gia dự lễ thì càng tốt, vì như thế sẽ thể hiện sự quản lý của ban chấp hành hội, khích lệ mọi người tích cực tham gia những lần họp sau.