TinBai
Đóng
Đóng góp ý kiến của Hội viên 

ccbdhnt 27/12/2012 10:35:05 CH
Cựu chiến binh: Vũ Duy Đô - Tôi nghĩ trên trang mạng của hội cựu chiến binh, trong mục hình ảnh và hoạt động cần có hình ảnh và thông tin về buổi lễ ngày 21/12 vừa qua. Nếu có danh sách điểm danh những cựu chiến binh tham gia dự lễ thì càng tốt, vì như thế sẽ thể hiện sự quản lý của ban chấp hành hội, khích lệ mọi người tích cực tham gia những lần họp sau.

Các tin cùng thể loại
+ Phản hồi đóng góp ý kiến xây dựng của Hội viên
+ Phản hồi đóng góp ý kiến xây dựng của Hội viên
+ Đóng góp ý kiến của Hội viên