Ban chấp hành Hội CCB Trường Đại học Nha Trang
Đóng

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

 

Họ và Tên

Liên hệ


Đ/c Trần Trọng Tải

Chủ tịch

Điện thoại: 0982.432.096

Email: trantrongtaintu@gmail.com


Đ/c Phạm Hồng Mạnh

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0913.461.535

Email: manhph@ntu.edu.vn


Đ/c Nguyễn Văn Hân

Ủy viên – T.Trực

Chi Hội Trưởng Chi Hội 3

Điện thoại: 0946.796.286

Email: hankhcn@gmail.com


Đ/c Trần Ngọc Nhuần

Ủy viên

Chi Hội Trưởng Chi Hội 1

Điện thoại: 0913.489.409

Email:nhuantranngoc@yahoo.com.vn


Đ/c Nguyễn Trọng Thảo

Ủy viên

Chi Hội Trưởng Chi Hội 2

Điện thoại: 0914.014.061

Email: thaodhnt@gmail.com


Đ/c Trần Văn Thuần

Ủy viên

Chi Hội Trưởng Chi Hội 4

Điện thoại: 0904.074.989

Email: thuantv.ntu@gmail.com

 

 

 

 

Đ/c Võ Như Nam

Ủy viên

Chi Hội Trưởng Chi Hội 5

Điện thoại: 0914.040.663

Email: