BAN BIÊN TẬP
Đóng
         BAN BIÊN TẬP
   

 
 
ThS. Tống Văn Toản

     
Chức vụ: Trưởng Phòng CTSV - Trưởng ban

 Địa chỉ:  Số 2 Nguyễn Đình Chiểu

 Điện thoại:  0983208112

 Email: toantv@ntu.edu.vn
   
CN. Nguyễn Công Ngọc

     Chức vụ: Chuyên viên - Ủy viên Thường trực

ĐT: 091.567.1878

Email:  ngocnc@ntu.edu.vn