TÂN KỸ SƯ , CỬ NHÂN KHÓA 51ĐH,52CĐ TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐƯỢC HIỆU TRƯỞNG KHEN THƯỜNG
Đóng

 

Tân kỹ sư, cử nhân được khen thưởng
Đóng
Tân cử nhân Lê Thị Huyền Trang,lớp 51KTDL-1 khoa Kế toán-Tài chính Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 29/08/2013 2:19:49 CH
Tân kỹ sư Lê Thị Thu Thủy,CCB52 khoa CNTP Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 26/08/2013 10:19:03 SA
Tân cử nhân Ngô Thị Ngân, lớp CDN52-4 khoa Kế toán-Tài chính Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 26/08/2013 10:00:31 SA
Tân cử nhân Lê Thị Thanh Vân, lớp CDN52-2 khoa Kế toán-Tài chính Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 26/08/2013 9:58:19 SA
Tân cử nhân Dương Thị Tố Ny,lớp CDN52-2 khoa Kế toán-Tài chính Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 26/08/2013 9:52:16 SA
Tân cử nhân Trần Thị Thanh Hệ,lớp CDN52-2 khoa Kế toán-Tài chính Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 26/08/2013 9:40:32 SA
Tân cử nhân Phan Thị Hồng Ngọc, lớp 51KTTS khoa Kinh tế Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 23/08/2013 2:08:38 CH
Tân cử nhân Cao Thị Hà, lớp 51KTTS khoa Kinh tế Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 23/08/2013 1:46:19 CH
Tân cử nhân Quách Thị Thúy Mơ, lớp 51KTTM khoa Kinh tế Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 23/08/2013 9:48:02 SA
Tân cử nhân Ngô Thị Thu Hường,lớp 51KTTM khoa Kinh tế Tốt nghiệp đạt loại giỏi 837 23/08/2013 9:46:04 SA
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 100 tin)