BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2015-2020 

VP Đảng ủy 12/1/2015 3:47:56 PM

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2015-2020


1. Đ/C KHỔNG TRUNG THẮNG - BÍ THƯ

   - Chức vụ chính quyền: Chủ tịch Hội đồng trường

   - Điện thoại:

 
2. Đ/C TRANG SĨ TRUNG - PHÓ BÍ THƯ

    - Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

    - Điện thoại:


3. Đ/C QUÁCH HOÀI NAM - ỦY VIÊN BTV

   - Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

   - Điện thoại:



4. Đ/C NGUYỄN THỊ HIỂN - ỦY VIÊN BTV

  - Chức vụ chính quyền: Kế toán trưởng

  - Điện thoại:



5. Đ/C PHẠM QUANG HUY-ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: 

- Điện thoại:



6. Đ/C VŨ NGỌC BỘI - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa

- Điện thoại:



 7. Đ/C NGÔ THỊ HOÀI DƯƠNG-ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Viện trưởng

- Điện thoại:



8. Đ/C TRẦN TRỌNG ĐẠO - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa

- Điện thoại:


9. Đ/C NGUYỄN VĂN ĐẠT - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Viện trưởng

- Điện thoại:




10. Đ/C HÀ VIỆT HÙNG - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền:

- Điện thoại:



11. Đ/C PHẠM QUỐC HÙNG - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Viện trưởng

- Điện thoại:



12. Đ/C TRẦN DOÃN HÙNG - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

- Điện thoại:




13. Đ/C TRẦN ĐỨC LƯỢNG - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng

- Điện thoại:



14. Đ/C MAI THỊ TUYẾT NGA - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Phó Trưởng khoa

- Điện thoại:



15. Đ/C VŨ KẾ NGHIỆP - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng

- Điện thoại:

 

16. Đ/C TRẦN GIA THÁI - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: 

- Điện thoại:

 

17. Đ/C TỐNG VĂN TOẢN - ỦY VIÊN BTV

- Chức vụ chính quyền: Trưởng phòng

- Điện thoại:

 

18. Đ/C NGUYỄN VĂN TƯỜNG - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa

- Điện thoại:

 

19. Đ/C HỒ HUY TỰU - ĐẢNG ỦY VIÊN

- Chức vụ chính quyền: Trưởng khoa

- Điện thoại: 






Các tin cùng thể loại
+