BAN TỔ CHỨC ĐẢNG UY NHIỆM KỲ 2015-2020 

VP Đảng ủy 12/1/2015 11:12:49 AM

BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1        

Trang Sĩ Trung

Trưởng ban

2        

Khổng Trung Thắng

Ủy viên

3        

Quách Hoài Nam

‘’

4        

Nguyễn Thị Hiển

‘’

5        

Nguyễn Văn Đạt

‘’

6        

Trần Doãn Hùng

‘’

7        

Trần Đức Lượng

‘’

8        

Tống Văn Toản

‘’

9        

Nguyễn Văn Tường

‘’
Các tin cùng thể loại