BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020 

VP Đảng ủy 01/12/2015 3:09:06 CH

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Khổng Trung Thắng

Trưởng ban

2

Phạm Quang Huy

Phó Trưởng ban

3

Trần Trọng Đạo

Phó Trưởng ban

4

Vũ Ngọc Bội

Ủy viên

5

Phạm Quốc Hùng

‘’

6

Hà Việt Hùng

‘’

7

Tống Văn Toản

‘’

8

Lê Việt Phương

‘’

9

Ngô Văn An

‘’

10

Nguyễn Hữu Mạnh

‘’

11

Đỗ Quốc Việt

‘’


Các tin cùng thể loại