TỔ BÁO CÁO VIÊN ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020 

VP Đảng ủy 01/12/2015 3:45:06 CH


TỔ BÁO CÁO VIÊN ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Quang Huy

Tổ trưởng

2

Ngô Văn An

Báo cáo viên

3

Vũ Ngọc Bội

‘’

4

Trần Trọng Đạo

‘’

5

Đỗ Văn Đạo

‘’

6

Phạm Quốc Hùng

‘’

7

Lê Việt Phương

‘’

8

Phạm Thành Thái

‘’

9

Tống Văn Toản

‘’

10

Đỗ Quốc Việt

‘’

11

Tô Thị Hiền Vinh

‘’


Các tin cùng thể loại