ĐẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.        

Trần Tiến Phức

29/08/1956

25/11/2005

25/11/2006

2.        

Nhữ Khải Hoàn

04/04/1977

06/04/2010

06/04/2011    

3.        

Phan Văn Tiến

10/02/1958

10/07/1987

10/07/1988

4.        

Phan Nhật Nguyên

12/12/1984

06/05/2011

06/05/2012

5.        

Phan Văn Cường

03/11/1975

11/09/2001

11/09/2002

6.        

Nguyễn Văn Hân

03/09/1985

29/08/2012

29/08/2013

7.        

Nguyễn Thị Thùy

26/03/1982

12/11/2013

12/11/2014