ĐẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Trần Thị Lệ Hằng

10/03/1961

24/04/1993

24/04/1994

2.         

Tô Thị Hiền Vinh

24/09/1962

05/10/1992

05/10/1993

3.         

Trần Trọng Đạo

09/02/1979

19/11/2006

19/11/2007

4.         

Nguyễn Hữu Tâm

05/09/1978

19/11/2006

19/11/2007

5.         

Trịnh Công Tráng

07/04/1982

16/03/2006

16/03/2007

6.         

Ngô Văn An

27/03/1980

18/11/2007

18/11/2008

7.         

Trương Thị Xuân

28/05/1976

09/12/2007

09/12/2008

8.         

Đỗ Văn Đạo                     

03/03/1977

15/03/2009

15/03/2010  

9.         

Lê Việt Phương

31/03/1979

31/12/2004

31/12/2005

10.     

Lê Thị Thanh Ngà

21/11/1973

06/05/2011

06/05/2012

11.     

Nguyễn Văn Hạnh

26/04/1983

02/10/2011

02/10/2012

12.     

Vũ Thị Bích Hạnh

20/04/1984

02/07/2012

02/07/2013

13.     

Trần Thị Tân

03/09/1981

05/12/2013

05/12/2014

14.     

Nguyễn Thị Bích Vân

10/08/1993

17/05/2014

Dự bị

15.     

Hồ Viết Toàn

04/04/1994

13/08/2014

13/08/2015

16.     

Đào Hải Khánh

27/05/1994

22/12/2014

22/12/2015

17.     

Nguyễn Thái Hiếu

05/08/1994

22/12/2014

22/12/2015

18.     

Nguyễn Thị Như Vân

23/01/1994

22/12/2014

22/12/2015

19.     

Nguyễn Thị Hồng Nguyên

02/09/1994

19/4/2015

Dự bị

20.     

Hồ Thị Thảo

15/06/1994

14/05/2015

Dự bị

21.     

Trần Ngọc Thắng

15/08/1994

30/7/2015

Dự bị

22.     

Trần Thị Ngọc Truyền

17/08/1995

14/09/2015

Dự bị

23.     

Vũ Yến Phương

02/09/1994

17/11/2015

Dự bị

24.     

Đinh Thục Nhi

25/03/1994

12/04/2016

Dự bị

25.     

Đỗ Nguyễn Trúc Lam

03/10/1991

12/04/2016

Dự bị

26.     

Đỗ Nguyễn Quỳnh Lam

03/10/1991

12/04/2016

Dự bị

27.     

Nguyễn Thị Phạm Thương

26/04/1994

12/04/2016

Dự bị

28.     

Trần Thị Mai Công Viên

17/02/1995

12/04/2016

Dự bị

29.     

Nguyễn Quốc Bảo

17/11/1994

12/04/2016

Dự bị

30.     

Đặng Xuân Công

30/06/1994

12/04/2016

Dự bị

31.     

Nguyễn Thị Thu Trang

06/03/1994

15/05/2016

Dự bị

32.     

Tô Thị Thu Trang

03/12/1994

15/05/2016

Dự bị

33.     

Ngân Thị Huyền Trang

27/09/1995

15/05/2016

Dự bị