ĐẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Phạm Thị Thanh Bình

18/08/1975

04/11/1998

04/11/1999

2.         

Lê Chí Công

18/12/1980

13/04/2003

13/04/2004

3.         

Hồ Huy Tựu

12/08/1971

25/01/2003

25/01/2004

4.         

Hồ Thị Thu Hà

02/05/1972

01/07/2005

01/07/2006

5.         

Phạm Hồng Mạnh

20/10/1975

06/08/2005

06/08/2006

6.         

Lê Hồng Lam

14/03/1971

10/06/2007

10/06/2008

7.         

Nguyễn Văn Ngọc

17/12/1970

04/04/2010

04/04/2011

8.         

Ninh Thị Kim Anh

16/11/1977

23/05/2010

23/05/2011

9.         

Nguyễn Thu Thuỷ

26/01/1978

09/04/2001

09/04/2002

10.       

Lê Văn Tháp

06/08/1975

03/09/2007

03/09/2008

11.       

Phạm Thành Thái

04/09/1977

01/07/2005

01/07/2006

12.       

Phạm Xuân Thủy

15/01/1958

26/07/1999

26/07/2000

13.       

Lê Kim Long

16/10/1974

29/05/2011

29/05/2012

14.       

Quách Thị Khánh Ngọc

05/12/1977

13/04/2000

13/04/2001

15.       

Đặng Hoàng Xuân Huy

25/01/1982

29/12/2011

29/12/2012

16.       

Trương Ngọc Phong

07/06/1984

04/11/2012

04/11/2013

17.       

Mai Thị Linh

28/10/1980

07/04/2013

07/04/2014

18.       

Nguyễn Thị Dung

18/08/1984

02/06/2013

02/06/2014

19.       

Trần Đình Chất

10/11/1956

23/07/1987

23/07/1988

20.       

Vũ Thị Hoa

21/03/1983

03/11/2013

03/11/2014

21.       

Nguyễn Thị Hồng Trâm

28/08/1983

25/06/2004

25/06/2005

22.       

Tăng Thị Hiền

17/10/1982

04/05/2014

04/05/2015

23.       

Võ Đình Quyết

09/04/1978

04/05/2014

04/05/2015

24.       

Nguyễn Thị Nga

25/02/1980

10/05/2015

10/05/2016

25.       

Lê Trần Phúc

26/04/1984

09/12/2012

09/12/2013

26.       

Nguyễn Ngọc Duy

12/09/1979

02/11/2008

02/11/2009

27.       

Trần Thị Thu Hòa

07/03/1983

03/10/2016

03/10/2017

28.       

Hà Việt Hùng

03/05/1972

22/12/1994

22/12/1995

29.       

Đỗ Thùy Trinh

27/01/1989

25/10/2017

Dự bị