ĐẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ


 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Phạm Thị Thanh Bình

18/08/1975

04/11/1998

04/11/1999

2.       

Lê Chí Công

18/12/1980

13/04/2003

13/04/2004

3.       

Hồ Huy Tựu

12/08/1971

25/01/2003

25/01/2004

4.       

Hồ Thị Thu Hà

02/05/1972

01/07/2005

01/07/2006

5.       

Phạm Hồng Mạnh

20/10/1975

06/08/2005

06/08/2006

6.       

Lê Hồng Lam

14/03/1971

10/06/2007

10/06/2008

7.       

Nguyễn Văn Ngọc

17/12/1970

04/04/2010

04/04/2011

8.       

Ninh Thị Kim Anh

16/11/1977

23/05/2010

23/05/2011

9.       

Nguyễn Thu Thuỷ

26/01/1978

09/04/2001

09/04/2002

10.     

Lê Văn Tháp

06/08/1975

03/09/2007

03/09/2008

11.     

Phạm Thành Thái

04/09/1977

01/07/2005

01/07/2006

12.     

Lê Kim Long

16/10/1974

29/05/2011

29/05/2012

13.     

Quách Thị Khánh Ngọc

05/12/1977

13/04/2000

13/04/2001

14.     

Đặng Hoàng Xuân Huy

25/01/1982

29/12/2011

29/12/2012

15.     

Trương Ngọc Phong

07/06/1984

04/11/2012

04/11/2013

16.     

Mai Thị Linh

28/10/1980

07/04/2013

07/04/2014

17.     

Nguyễn Thị Dung

18/08/1984

02/06/2013

02/06/2014

18.     

Trần Đình Chất

10/11/1956

23/07/1987

23/07/1988

19.     

Vũ Thị Hoa

21/03/1983

03/11/2013

03/11/2014

20.     

Nguyễn Thị Hồng Trâm

28/08/1983

25/06/2004

25/06/2005

21.     

Tăng Thị Hiền

17/10/1982

04/05/2014

04/05/2015

22.     

Võ Đình Quyết

09/04/1978

04/05/2014

04/05/2015

23.     

Nguyễn Thị Nga

25/02/1980

10/05/2015

10/05/2016

24.     

Lê Trần Phúc

26/04/1984

09/12/2012

09/12/2013

25.     

Nguyễn Ngọc Duy

12/09/1979

02/11/2008

02/11/2009

26.     

Trần Thị Thu Hòa

07/03/1983

03/10/2016

03/10/2017

27.     

Hà Việt Hùng

03/05/1972

22/12/1994

22/12/1995

28.     

Đỗ Thùy Trinh

27/01/1989

25/10/2017

25/10/2018

29.     

Hoàng Gia Trí Hải

10/11/1981

02/05/2018

Dự bị

30.     

Nguyễn Thị Hà Trang

10/07/1989

02/05/2018

Dự bị

31.     

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

07/05/1992

21/07/2014

21/07/2015

32.     

Trần Thị Nga

10/06/1982

05/01/2017

05/01/2018