ĐẢNG VIÊN VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.           

Phạm Quốc Hùng

20/06/1974

04/11/1998

04/11/1999

2.           

Nguyễn Tấn Sỹ

20/04/1963

14/06/1997

14/06/1998

3.           

Châu Văn Thanh

06/01/1960

26/07/1999

26/07/2000

4.           

Lại Văn Hùng

12/03/1955

04/07/2000

04/07/2001

5.           

Lục Minh Diệp

02/05/1964

23/07/2005

23/07/2006

6.           

Trần Văn Phước

19/03/1978

24/10/2007

24/10/2008

7.           

Ngô văn Mạnh

02/10/1978

18/06/2008

18/06/2009

8.           

Trần Vĩ  Hích

20/02/1975

05/06/2009

05/06/2010

9.           

Vũ Trọng Đại

18/08/1981

30/06/2011

30/06/2012

10.        

Phan Văn Út

02/03/1980

31/10/2011

31/10/2012

11.        

 Lê Minh Hoàng

08/11/1981

10/09/2012

10/09/2013

12.        

 Phạm Thị Hạnh

16/01/1980

29/10/2012

29/10/2013

13.        

Phạm Phương Linh

02/09/1984

30/11/2012

30/11/2013

14.        

 Phùng Thế Trung

08/08/1982

08/01/2013

08/01/2014

15.        

 Nguyễn Đình Mão

24/10/1953

07/07/1999

07/07/2000

16.        

 Trương Thị Bích Hồng

02/09/1981

10/09/2013

10/09/2014

17.        

Trần Văn Dũng

06/09/1984

07/10/2014

07/10/2015

18.        

Trần Thị Lê Trang

01/06/1984

14/11/2014

14/11/2015

19.        

Phạm Thị Khanh

23/01/1980

10/04/2015

10/4/2016

20.        

Phạm Thị Anh

24/11/1983

21/08/2015

21/08/2016

21.        

Phạm Đức Hùng

20/11/1979

06/07/2016

06/07/2016

22.        

Mai Như Thủy

25/11/1977

07/05/2007

07/05/2008