Nội dung
Minimize

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XX NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ lần thứ XX được diễn ra từ ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2015 tại Nha Trang. Có 139 đại biểu đại diện cho 308 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ về tham dự.

Bằng trí tuệ và quyết tâm của mình, với chủ đề của Đại hội “Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ để sớm trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu  khu vực Miền Trung” Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung cơ bản định hướng sự phát triển Nhà trường giai đoạn 2015-2020 như:

Thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động KHCN, tạo nền tảng để sớm đưa Trường Đại học Nha Trang trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của khu vực Miền Trung; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và hành động tự giác của mỗi đảng viên, CBVC và sinh viên; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và SV.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với sinh viên theo hướng tăng về số lượng và chất lượng: Phấn đấu kết nạp được 35 - 45 đảng viên/năm, trong đó kết nạp 25-35 sinh viên; phấn đấu mỗi chi đoàn sinh viên từ năm thứ ba có ít nhất một đảng viên là sinh viên.

Tạo nền tảng để sớm đưa khoa học công nghệ lên ngang tầm với đào tạo; trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu.

             Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành, tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành đã bầu 04 đồng chí vào Ban Thường vụ (thiếu 01).

              

1.

Đồng chí Khổng Trung Thắng

Bí thư

2.

Đồng chí Trang Sĩ Trung

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiển

Ủy viên Ban Thường vụ

4.

Đồng chí Quách Hoài Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Vũ Ngọc Bội

Đảng ủy viên

6.

Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương

Đảng ủy viên

7.

Đồng chí Trần Trọng Đạo

Đảng ủy viên

8.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt

Đảng ủy viên

9.

Đồng chí Hà Việt Hùng

Đảng ủy viên

10.

Đồng chí Phạm Quốc Hùng

Đảng ủy viên

11.

Đồng chí Trần Doãn Hùng

Đảng ủy viên

12.

Đồng chí Phạm Quang Huy

Đảng ủy viên

13.

Đồng chí Trần Đức Lượng

Đảng ủy viên

14.

Đồng chí Mai Thị Tuyết Nga

Đảng ủy viên

15.

Đồng chí Vũ Kế Nghiệp

Đảng ủy viên

16.

Đồng chí Trần Gia Thái

Đảng ủy viên

17.

Đồng chí Tống Văn Toản

Đảng ủy viên

18.

Đồng chí Nguyễn Văn Tường

Đảng ủy viên

19.

Đồng chí Hồ Huy Tựu

Đảng ủy viên