ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XXI NHIỆM KỲ 2020 - 2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11/8/2020 đến ngày 12/8/2020 tại Hội trường số 1, Trường Đại học Nha Trang. Tham dự đại hội có 149 đại biểu đại diện cho 295 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Bằng trí tuệ và quyết tâm của mình, với chủ đề của Đại hội “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường thực hiện tự chủ; đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo; không ngừng nâng cao uy tín của Nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng” Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung cơ bản định hướng sự phát triển Nhà trường giai đoạn 2020-2025 như:

Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các chi bộ trong bối cảnh tự chủ đại học; phát huy truyền thống đoàn kết, thực hành dân chủ rộng rãi, công khai minh bạch mọi mặt hoạt động của Nhà trường; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh thực hiện tự chủ; tiếp tục hiện đại hóa, chuẩn hóa, hội nhập quốc tế mọi mặt hoạt động của Nhà trường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Huy động mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ và hợp tác tạo tiền đề cần thiết để sớm thực hiện thành công tầm nhìn đến năm 2030: thành trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

     Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hình thành đạo đức, phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên.

Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và chú trọng chất lượng đảng viên mới. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ và ít nhất 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 30 - 35 đảng viên, trong đó 20 - 25 đảng viên là sinh viên.

     Phát triển hoạt động khoa học công nghệ gắn với thực tiễn của cộng đồng và xã hội theo hướng đổi mới sáng tạo.

            Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, tại phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành đã bầu 04 đồng chí vào Ban Thường vụ (khuyết 01).

1.

Đồng chí Khổng Trung Thắng

Bí thư

2.

Đồng chí Trang Sĩ Trung

Phó Bí thư

3.

Đồng chí Quách Hoài Nam

Ủy viên Ban Thường vụ

4.

Đồng chí Mai Thị Tuyết Nga

Ủy viên Ban Thường vụ

5.

Đồng chí Trần Doãn Hùng

Đảng ủy viên

6.

Đồng chí Nguyễn Thành Cường

Đảng ủy viên

7.

Đồng chí Ngô Thị Hoài Dương

Đảng ủy viên

8.

Đồng chí Trần Trọng Đạo

Đảng ủy viên

9.

Đồng chí Nguyễn Thế Hân

Đảng ủy viên

10.

Đồng chí Phạm Quốc Hùng

Đảng ủy viên

11.

Đồng chí Võ Nguyễn Hồng Lam

Đảng ủy viên

12.

Đồng chí Đặng Xuân Phương

Đảng ủy viên

13.

Đồng chí Tô Văn Phương

Đảng ủy viên

14.

Đồng chí Trần Hưng Trà

Đảng ủy viên

15.

Đồng chí Huỳnh Văn Vũ

Đảng ủy viên