Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng những việc làm cụ thể  góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang xin giới thiệu tài liệu các câu chuyện hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu do đảng viên của Đảng bộ Trường sưu tầm. Mong rằng những câu chuyện trong tài liệu này, giúp bạn đọc hiểu biết thêm về cuộc đời vĩ đại nhưng rất bình dị của Bác Hồ - vị cha già dân tộc. Đồng thời, qua tài liệu, người đọc thấy được những nét tinh hoa văn hóa trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó xây dựng phương hướng rèn luyện, học tập và làm theo Bác kính yêu.