Tin tức
Minimize

Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải là một tập thể tiêu biểu về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật (*)

Ngày đăng: 25-05-2020 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Ngày 14-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. (Xem tiếp)

Các tin cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang lần XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang

V.I LÊNIN - LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG

Bài học đắt giá về quản lý và giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên

Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc 70 năm trước

Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

Toàn văn báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội nửa đầu năm