Tin tức
Đóng

Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng: 21-12-2016 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Ngày 19-12-2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định. (xem tiếp)
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh