Tin tức
Minimize
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII
Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2022
Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2020 - 2022 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang
Chiều ngày 30/3/2020, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Phòng họp số 2, Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022, với phương châm “Đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.
Đại hội chi bộ phòng Khoa học – Đối ngoại – Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022
Sáng ngày 27/3/2020, tại Phòng họp số 2, Trường Đại học Nha Trang, Chi bộ Phòng Khoa học-Đối ngoại-Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHIỆM KỲ 2020 - 2022
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Muốn hưởng trái hòa bình, phải bảo vệ cây độc lập
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THẬT TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng *
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng; và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
123